vynikajúci výnos a vitalita

 

 

Vždy sa usilujeme o to, aby bola najlepšia kvalita spojená s názvom našej spoločnosti!

 

 

maximálny výkon

 

 

30 000 ton tekutého krmiva ročne

 

Content Management System