Hlavná stránka

Firmy skupiny ARGOS FEED GROUP A.S., sa zaoberajú výrobou a predajom krmív a výrobkou na báze melasy, predovšetkým pre farmy zaoberajúce sa chovom hovädieho dobytka.

vynikajúci výnos a vitalita

 

maximálny výkon

 

 

 

 

 

Content Management System